وب نگاشت

علی زینلی

پرورشی در مدارس

بدون شک پرورش ضرورتی اجتناب ناپذیر در مدارس است وامکان صرف نظر کردن از آن به منزله نادیده انگاشتن تعلیم آموزشی واخلاقی دانش آموزان است .بدیهی است در کنار آموزش ایجاد روحیه نشاط وبالندگی اجتماعی وپرورش قریحه واستعدادهای ذاتی واکتسابی دانش آموزان در شرایطی سالم می تواند مفید باشد وتاثیر بسزایی در تکمیل شخصیت دانش آموزان ایجاد شود .اما آنچه موجب ناکار آمد بودن وعدم موفقیت نیروها در این عرصه می باشد عواملی چند است که راه را سد می کند وانگیزه ی مربیان به طور تاسف انگیزی کاهش می دهد .که به طور گزیده چند نکته در پایین قید می گردد

این عوامل هرچند شاید نتوان به کل نظام پرورشی کشور تعمیم داد اما بسیاری از مدارس  منطقه افت وکمکاری خود را این دلایل می دانند:

کمبود نیروی کارشناس:

یکی از علل عمده ومشهود در زمینه   بی توجهی معلمان پرورشی غیر مرتبط بودن تخصص دبیران با موضوع است هرچند امور پرورشی دارای پیچیدگی چندانی نیست اما اجرای آن نیازمند فاکتورهای خاص است که هر کسی نمی تواند به راحتی در این زمینه موفق شود دبیران غیر مرتبط که طبعا رشته ای دیگر –تخصص خودشان-را در دست دارند کماکان بیشترین تلاش خود را معطوف درس خود می نمایند ودر کنار تدریس ساعات اصلی خود بنا به دلایلی به کار پرورشی نیز مشغولند .واین خود می تواند آسیب های جبران ناپذیری به نیرو واستعداد دانش آموزوارد سازد وخلاقیت دانش آموزان مدرسه قابل رویت نگردد.

عدم برنامه های اجرایی :

دبیران پرورشی اصولا چندان کار مهم وعمیقی در طول سال تحصیلی نباید انجام دهند بسیاری از مربیان اذعان دارند که اجرای مسابقات فرهنگی هنری (البته به صورت سطحی)وچسباندن پوستر وپارچه مناسبت ها کاریست که می بایست به نحو احسن صورت گیرد تا اداره ایرادی بر کارشان وارد نسازد .این امور هرچند جز کار های پرورشی است اما به تنهایی وکلیشه وار پارچه ی کهنه وغبار گرفته سالیان پیش را به دیوار کوبیدن نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه موجب بی انگیزگی و عدم کار آیی مناسب این مربیان می گردد بایسته است امور پرورشی اداره یا سازمان برنامه ریزی بیشتر در این باره صورت دهند همانطور که آموزش به صورت روزانه انجام می گیرد پرورشی نیز هر روزباید  به نتایجی دست پیدا کند .

وسایل وابزار ناکافی:

مدارسی که با امکانات کافی برای دانش آموزان در حال کار هستند تعداد زیادی نیستند کمبود امکانات از جمله عواملی هستند که مخل انجام اقدامات ابتکاری مربی می باشد که از مهم ترین این امکانات عدم کتابخانه کار آمد می باشد   که ضرورت آن بر همگان آشکار است .گاها مربیان پرورشی حتی از نعمت یک دوربین ساده محروم اند تا به تهیه عکس وگزارش کار های خود نیز بپردازند.

تداوم امور پرورشی در سالهای تحصیل:

امور پرورشی همانند مسایل آموزشی دانسته هایی جدا وپراکنده نیست ودانش آموز می بایست از سالهای ابتدایی مفاهیم واعمال کار های پرورشی وگروهی بیاموزد ودر مقاطع بالاتر با ابتکار عمل خویش به نتیج مورد نظر دست یابد اما در بسیاری از مدارس ابتدایی مربی پرورشی به طور مستقل وجود ندارد وبرای انجام این قبیل کارها مدیر مدرسه با توجه به کارهای مدیریتی ومسایل دیگر در گیر می شود ودانش آموزان قادر به بر آورده شدن نیاز های پرورشی نمی شوند .تا در مقاطع بعد ادامه دهند.این نوشته در چند ماه پیش نوشتم بنا به دلایلی نتوانستم کامل کنم البته این نظرات چندان دقیق هم نمی تواند باشد.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 20:19  توسط علی زینلی  |